Nordtvet Rideklubb fikk i desember 2019 tildelt 78000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB for å sette opp nytt gjerde på ridebanene. De nye gjerdene er nå satt opp. Det har ikke ikke bare gitt rytterne en oppgradert bane å ri på, men gjerdene har også gitt gården vår et visuelt løft.

Vi retter en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB som har gjort dette mulig for oss.

Galleri over bilder fra prosjektet