Styret 2020

KONTAKT OSS VIA E-POST: styret@nordtvetrideklubb.no

Leder: Frida Korrell

Nestleder og medlemsansvarlig: Rolf Chr Korrell

Styremedlem og kasserer: Anne Ruste

Styremedlem: Anna Marlene Dahlgren

Styremedlem: Helene Larsen

Ungdomsrepresentant: Fedd Eddalia

Vara: Julie Lyngvær

 

Leder av valgkomiteen: Stian Syversen