Styret

KONTAKT OSS VIA E-POST: styret@nordtvetrideklubb.no

Nestleder, medlemsansvarlig, kasserer og ledervikar: Hilde Stubhaug, hilde@nordtvetrideklubb.no

Ungdomsrepresentant og Grønt Kort-ansvarlig: Silje Wallin

Styremedlem: Ida Paulsen Baugerød

Styremedlem: Alexandra Hagerup

Styremedlem: Veronica Malen Blåfjelldal

Varamedlem: Silje Marie Kronquist Haaland

Varamedlem: Lene Charlotte Storvig

 

Leder av valgkomiteen: Julie Lyngvær