Saksliste

Årsmøte i Nordtvet rideklubb 19. mars 2017 kl. 17

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent og referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Orientering om aktivitetsplan 2017
  7. Valg av 1) styreleder 2) ungdomsrepresentant 3) styremedlem 4) varamedlem 5) revisor
  8. Orientering om ridehall/ridebanen.  Og videre tanker ang. grillhytte.