Bli med på årsmøtet søndag 13. mars kl. 18 i det hvite huset på gården. Når vi er gjennom det obligatoriske programmet, blir det kake og en hyggestund. Vi håper spesielt å bli kjent med flere av dere med barn i klubben!

Alle er hjertelig velkomne, men husk at du må ha betalt medlemskontingenten for å ha rett til å stemme. Vår lille klubb trenger ditt engasjement og din stemme!

Alle medlemmer som er registrert med betalt medlemskap for 2015/2016 skal ha mottatt en mail om stemmerett. Dersom du ikke mottar noen slik mail, og ønsker å betale eller mener du allerede har betalt, ta kontakt med medlemsansvarlig Hilde pr. mail: medlem@nordtvetrideklubb.no, så finner vi ut av det.

Det vises til innkallingen til årsmøte av 19.03.2015
Sted: Nordtvet gård
Dato og tidspunkt: Søndag 13. mars kl. 18

Sakliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Fastsette medlemskontingent. Styret foreslår å beholde kontingenten som vedtatt på årsmøtet høsten 2015 (300 for barn, 400 for voksen og 500 for familie).
8. Orientering om aktivitetsplan for 2016. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Valg.
a) Valg av 2 varamedlemmer til styret.
b) Foreta valg av revisor 2. Fjorårets revisor 2, Sissel Kvalvik, har rykket opp til Revisor 1.
c) Valg av valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
d) Valg til stevnekomité og arrangement- og festkomité.
10. Orientering om prosjekt ridehall på Nordtvet gård.
11. Orientering om klubbens facebook-side.

Med vennlig hilsen
Styret

Alle dokumenter (årsberetning, regnskap, budsjettforslag mm.) er sendt ut til medlemmene via e-post. Har du ikke fått dem, kan du kontakte styret@nordtvetrideklubb.no og få dem tilsendt.