Innkalling til årsmøte i Nordtvet Rideklubb

  1. august kl. 20.00

Årsmøtet avholdes på Stabburet

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 16. august til styretNRK@gmail.com

Foreløpig saksliste:

  1. Årsberetning. Styrets arbeid og økonomi.
  2. Medlemskontingenten foreslås oppjustert. (Voksen: 400. Barn: 300. Familie: 500?)
  3. Ida presenterer mulige dugnadsløsninger for klubben.
  4. Styreleder har trukket seg, og det gjennomføres valg av ny styreleder.
  5. Valg av stevnekomité, barnekomité og sponsorkomité.
  6. Aktiviteter det kommende året.
  • Klubbstevne avholdes helgen 19./20. september. Ett klubbstevne våren 2016.
  • For barna foreslås i tillegg halloween-feiring, julegrøt i stallen e.l., påskearrangement (for eksempel overnatting på gården), sommerfest.
  • Fellesturer for ungdom og voksne (ev. med egen hest).

Fullstendig saksliste legges ut på nordtvetrideklubb.no senest en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret